วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551

พูดจาภาษาแบรนด์ ตอนที่ 9 Brand Identity: Visual Style

พูดจาภาษาแบรนด์ในครั้งนี้ จะขอกล่าวถึง เอกลักษณ์ของแบรนด์อีกประเภทหนึ่ง นั่นก็คือ Visual Style หากจะแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะหมายถึง รูปแบบทางการมองเห็นที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน ถูกถ่ายทอดหรือนำเสนอจนทำให้รับรู้และเชื่อมโยงได้ว่า รูปแบบดังกล่าวนั้นคือแบรนด์ใด อย่างเช่น ในสื่อโฆษณาทางสิ่งพิมพ์ของแบรนด์นีเวีย ก็จะมี Visual Style ที่บ่งบอกได้ชัดเพราะมีการใช้สีน้ำเงินกับสีขาวเป็นส่วนผสมในชิ้นงาน การจัดองค์ประกอบหรือเลย์เอ้าท์ของชิ้นงานโฆษณาที่เหมือนๆกันสำหรับแบรนด์เดียวกัน การใช้รูปแบบตัวอักษร (Typography) รวมถึงลายเส้นกราฟิกต่างๆ ที่จะทำให้ผู้พบเห็นรับรู้แล้วเกิดการเชื่อมโยงกับแบรนด์นั้นๆ ได้ เอกลักษณ์ด้าน Visual Style นี้จะถูกถ่ายทอดและใส่เข้าไปในทุกๆ จุดสัมผัสแบรนด์ อย่างเช่น เมื่อท่านเดินไปเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง Clinique ท่านก็จะพบกับโทนสีเขียวและสีขาว พนักงานใส่เสื้อสีขาว โทนของการจัดร้านค้า รวมถึงสื่อโฆษณาต่างๆของคลินิก ก็ทำให้เราเชื่อมโยงกันกับแบรนด์ได้ในที่สุด
ดังนั้นเมื่อท่านคิดจะสร้างแบรนด์ใดขึ้นมาก็แล้วแต่ สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจก็คือ การจัดระบบระเบียบให้กับแบรนด์ผ่าน Visual Style นั่นเอง แล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับ กับ Brand Identity ประเภทอื่น

ไม่มีความคิดเห็น: